تمرین زانو به سینه دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)

۱۴ ورزش برای【درمان تنگی کانال نخاعی】به همراه فیلم❤️

اگر از تنگی کانال نخاعی گردن و کمر رنج می برید ، می دانید که چگونه این درد می تواند هر روز زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد. تنگی کانال نخاعی یک وضعیت ناتوان کننده است که باعث می شود درد طاقت فرسایی از کمر به پایین پاها کشیده شود. در حالت ایستاده به جای نشستن درد بیشتری ایجاد می کند. و این درد گاهی آنقدر شدید است که زندگی روزمره شما را غیرممکن می کند. بهترین دوره درمانی که می توانید پیدا کنید، یک طرح جامع است که بتوانید از طریق آن دردتان را مدیریت کنید به طوری که هم علائم حاد درد و هم علت اصلی درد را از بین ببرید. حتی زمانی که شما و پزشک تان درصدد از بین بردن درد هستید انجام تمرینات کششی برای برطرف سازی تنگی ستون فقرات می تواند برای شما کمک کننده باشد .در این مقاله ما بر روی فعالیت های پرتاثیر برای کاهش درد حاصل از تنگی کانال نخاعی کمر و موارد مربوط به آن تمرکز می کنیم.

تا کنون ویدیو ورزش های ۶-۷-۹-۱۰ بارگزاری شده و هر هفته ۲ ویدیوی جدید بارگزاری میشود.

فهرست مطالب

نحوه شروع تمرینات برای تنگی کانال نخاعی

انجام این تمرینات مرتبط با تنگی کانال نخاعی کمر به منظور افزایش تدریجی و ملایم قدرت و تقویت انعطاف پذیری است. تلاش برای به دست آوردن توان بدنی در حالی که استخوان ها به عصب فشار می آورند ممکن است تقریبا غیرممکن باشد. بهترین تمرینات جهت از بین بردن تنگی کانال نخاعی کمر آنهایی هستن دکه ما را از شر درد خلاص کنند.

تمرینات مربوطه چه ورزش هایی می باشند؟

  1. حرکات کششی
  2. شنا کردن
  3. پیاده روی های کوتاه و مکرر، زیرا پیاده روی طولانی می تواند درد را تشدید کند
  4. شنا کردن
  5. دوچرخه سواری

به یاد داشته باشید که صحبت با پزشک اولین قدم برای تصمیم گیری در مورد ورزش های است که شما می توانید برای درمان تنگی کانال نخاعی گردن و کمر آنها را انجام دهید. اگر درد داشته باشید ممکن است انجام برخی فعالیت ها درد شما را بیشتر کند. پس باید مراقب باشید که چه ورزش هایی را انجام می دهید.

در ویدیوی زیر می توانید توضیحات اولیه دکتر سید علی شمسا در مورد شروع به ورزش های تقویت کننده ستون فقرات را ببینید و در قسمت بعدی در صورت تمایل می توانید صوت آن را بشنوید.

پخش ویدیو
صوت:توضیحات اولیه دکتر سید علی شمسا در مورد ورزش های ستون فقرات

مهم است توجه داشته باشید که این تمرینات مرتبط با تنگی ستون فقرات فقط باید پس از مشورت کامل با پزشک انجام شود. ورزش نامناسب می تواند باعث درد بیشتر شود و ممکن است وضعیت را بدتر کند.فعالیتهایی که نیاز به ایستادن طولانی مدت دارند نیز میتوانند باعث درد بیشتر شوند.

۱۴ تمرین ورزشی جهت درمان تنگی کانال نخاعی

بخش ۱: تمرینات حرکتی

1-تمرین پل لگن نشسته

برای انجام این تمرین به پشت روی یک سطح صاف و پایدار دراز بکشید. زانوهایتان را خم کنید و پاهایتان روی سطح صاف باشد.  به آرامی انتهای ستون فقرات خود را به سمت بالا بلند کنید و لگن خود را به آرامی به پایین ببرید. همانطور که این کار را انجام می دهید باید پشتتان را به زمین چسبانده باشید

 این حالت را برای 20 ثانیه نگه دارید و 5 بار تکرار کنید و این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید.

تمرین پل لگن نشسته www.dralishamsa.com دکتر سید علی شمسا

2-تمرین زانو به سینه

برای انجام این تمرین به پشت  روی یک سطح صاف دراز بکشید. به آرامی هر دفعه یک زانو را  به سمت سینه خود بکشید ، با دست خود از پشت زانوها بکشید تا به راحتی خم شود.

سعی کنید 10 ثانیه نگه دارید.  هر پا را 10 بار تکرار کنید، این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید.

تمرین زانو به سینه دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)

۳-تمرین گربه 

برای انجام این تمرین دست ها و زانوها را روی سطح صاف قرار دهید و پشت خود را در حالت صاف قرار دهید. ستون فقرات خود را به آرامی به سمت بالا بلند کنید تا ستون فقرات خود را گرد کنید ، باسن خود را به سمت جلو بکشید. 5 ثانیه نگه دارید و سپس باسن خود را به سمت عقب برگردانید تا به موقعیت اولیه برگردید.

این حرکت را ۵ بار تکرار کنید و  این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین گربه

۴-حرکت نوازد

برای انجام این تمرین دست ها و زانوها را روی سطح صاف  قرار دهید. دست های خود را به سمت جلو دراز کنید و سپس به آرامی باسن خود را به سمت پاشنه های پایتان پایین بیاورید تا زمانی که احساس کشش در پشت خود کنید.

10 ثانیه نگه دارید و 5 بار تکرار کنید و این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)حرکت نوازد

۵-خم شدن به جلو در حالت نشسته

برای انجام این تمرین  روی یک صندلی پایدار بنشینید و  پاهای خود را روی زمین رار دهید. تا جایی که احساس  کنید می توانید به آرامی به سمت زمین خم شوید.

5 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید و 10 بار تکرار کنید ، این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید.

((توجه : در صورت احساس درد در کمر خود از انجام این تمرین پرهیز کنید.))

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)خم شدن به جلو در حالت نشسته

بخش ۲: تمرینات تقویت عضلات پایین تنه

پخش ویدیو

۶- دور کردن ران ها از هم

برای انجام این تمرین جوری به پهلو دراز بکشید تا یایی که درد میکند به سمت بالا قرار بگیرد . انگشتان پا را به عقب بکشید و پاها را صاف نگه دارید. پای خود را به سمت بالا  بلند کنید.

10 ثانیه نگه دارید و سپس پا را به آرامی به حالت اولیه برگردانید. 15 بار تکرار کنید.می توانید برای هر دو پای خود این جرکت را ۳ بار در روز انجام دهید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)دور کردن ران ها از هم

۷- تمرین پل زدن

برای انجام این تمرین به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید تا پاهایتان روی زمین صاف باشد. باسن خود را به آرامی از سطح زمین بلند کرده و تا جایی که می توانید بلند کنید.

5 ثانیه نگه دارید و به آرامی به سمت موقعیت ابتدایی برگردید. 15 بار تکرار کنید. در طول این تمرین پشت خود را بیش از حد قوس ندهید ،میتوانید این تمرین را ۳ بار در روز انجام دهید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)دور کردن ران ها از هم

بخش ۳: تمرینات کششی

۸-کشش عضلات  پا (همسترینگ)

برای انجام این تمرین به پشت دراز بکشید ، سپس به آرامی یک زانو را به سمت سینه خود بکشید. پای خود را از پشت زانو نگه دارید و به آرامی پا را صاف کنید.

این حرکت را 20 ثانیه نگه دارید و سعی کنید 3 بار در روز تکرار کنید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)کشش عضلات  پا (همسترینگ)

بخش ۴: تمرینات ورزشی کاربردی

پخش ویدیو

۹-خم شدن به جلو  در حالت ایستاده

اگر در حفظ تعادل خود مشکلی دارید این تمرین را انجام ندهید.

برای انجام این تمرین پای که در آن درر حس میکنید را بلند کرده و روی صندلی قرار دهید. به آرامی پشت خود را به جلو خم کنید و با هر دو دست به سمت صندلی دراز کنید (مانند اینکه سعی می کنید بند کفش خود را ببندید).

این حالت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. 10 بار تکرار کنید ، این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)خم شدن به جلو  در حالت ایستاده

۱۰-کشش و چرخش لگن

اگر در تعادل خود مشکل دارید این تمرین را انجام ندهید

برای انجام این تمرین پای که در آن درد حس میکنید را بلند کرده و روی صندلی قرار دهید. دست خود را روی زانو قرار دهید و پشت خود را بچرخانید و به بالای پا نگاه کنید.

این حالت را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. 10 بار تکرار کنید ، این کار را 3-4 بار در روز انجام دهید

.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)کشش و چرخش لگن

بخش ۵: تمرینات حرکتی

۱۱-تمرین حرکتی

در این تمرین به یک شیء سنگین خانگی مانند یک بطری آب یا یک کیف دستی نیاز دارد. برای این قسمت ما از یک توپ پزشکی – ورزشی استفاده می کنیم.

بخش ۱: برای انجام این تمرین جسم ورزشی مثل توپ را با هر دو دست در جلوی خود نگه دارید. تا جایی که می توانید و درد حس نمکنید به طرفین بچرخید طبق تصویر.

 این حرکت را 15 بار  تکرار کنید  در هر دو سمت ،  3-4 بار در روز انجام دهید.

بخش 2: برای انجام قسمت دوم تمرینات توپ را با دو دست نگه دارید. تا جایی که احساس راحتی می کنید به سمت بالا سرتان ببرید . سپس زانوها را به آرامی پایین آورده و کمی خم کنید تا توپ را بین پاها قرار دهید. سپس به آرامی به موقعیت اولیه برگردید.

این کار را 15 بار انجام دهید و می توانید روزی ۳-۴ بار تکرار کنید.

هدف این است که 3-4 بار در روز انجام دهید

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین حرکتی
  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین حرکتی۲

بخش ۶: تمرینات ورزشی نورودینامیک

۱۲-تمرین عصب سیاتیک

برای انجام این تمرین روی صندلی بنشینید. پشت را کمی گرد کنید  و سر را به پایین ببرید تا کمی فشار  روی استخوان دنبالچه حس کنید،  به آرامی شروع به صاف کردن پای خود کنید تا به نقطه درد در عصب برسید. بیشتر از این فشار وارد نکنید.

زانو را در این حالت نگه دارید. به سمت سقف نگاه کنید و انگشتان پای خود را به سمت خودتان بکشید. سپس به موقعیت شروع برگردید.

این حرکت را به آرای انجام دهید به مدت 30 ثانیه  ، چندین بار در روز تکرار کنید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین عصب سیاتیک
  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین عصب سیاتیک۲

۱۳-تمرین روی عصب سیاتیک با توپ

برای انجام این تمرین روی صندلی با یک توپ زیر پایتان بنشینید. پشت را کمی گر کنید و سر را پایین بیاورد تا کمی فشار روی دنبالچه خود حس کنید ،توپ را به آرامی از خود دور کنید ، پای  خود را صاف کرده و مچ پا را به سمت عقب به سمت خود بکشید. در عین حال سر خود را بالا ببرید. خیلی فشار نیاورید. سپس هنگام پایین آوردن سر توپ را به عقب بکشید.

به مدت 30 ثانیه انجام دهید ، چندین بار در روز تکرار کنید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین روی عصب سیاتیک با توپ

۱۴-تمرین روی عصب فمورال

به توضیحات در فیلم زیر دقت کنید.

  دکتر سید علی شمسا (www.dralishamsa.com)تمرین روی عصب فمورال

کلام آخر:

در این مقاله ۱۴ ورزش برای تنگی کانال نخاعی را شرح دادیم ،یادتان باشد ورزش را به روتین و نظم همیشگی زندگی خود تبدیل کنید تا اثر آن را مشاهده کنید.اگر در طول هر کدام از حرکات ورزشی دردی حس کردید فورا آن را متوقف کرده و با پزشک مشورت کنید.

اگر سوالی در مورد ورزش های تنگی کانال نخاعی دارید میتوانید در قسمت دیدگاه (نظرات) از دکتر علی شمسا بپرسید.

2 دیدگاه دربارهٔ «14 ورزش برای【درمان تنگی کانال نخاعی】به همراه فیلم»

خیلی مفید بود بابا که چند روز نه میتونست بشینه نه بخوابه الان از قبلش خیلی خوب شده البته وقتی به پزشک مراجعه کرده بود پزشک گفته بود باید عمل شه ولی با انجام این تمرینات حالش بهتره الحمدلله

سلام و عرض ادب
خوشحالم که پدرتون بهتر شدن،انشالله سلامتی شون رو کامل بدست بیارن.
حتما این صفحه رو دنبال کنید چون باز هم تمرین و فیلم ورزش برای درمان تنگی کانال و درمان دیسک کمر ،می ذاریم.

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میتوانید آن را به اشتراک بگذارید